top of page

Teenused

Maastikuarhitektuur

Maastikuarhitektuuri ülesandeks on kujundada inimesele soodne ruum,  mis on funktsionaalne ja esteetiliselt nauditav. 

 

Koostame haljastusprojekte aedadele, projekteerime maanteede haljastust  ning hindame olemasolevat puittaimestikku.

trepp
arhitekt
Ruumiline planeerimine

Ruumilise planeerimise ülesanne on kokku leppida ala edasises arengus ja maakasutuse põhimõtetes.

 

Koostame detailplaneeringuid.

Mõjude hindamine

Mõjude hindamise ülesanne on minimeerida kavandatavast tegevusest tulenevad negatiivsed mõjud sh. koosmõjud.

 

Koostame keskkonnamõjude eelhinnanguid ja keskkonnamõjude strateegilisi hinnanguid (KSH).

mõju
bottom of page